Åpen dag på TL

Ma. 6.12.

10:0011:30

Ullern videregående skole arrangerer Åpen dag for elever som skal søke inntak med fortrinnsrett (STUSP1HTA1) mandag 6.desember og mandag 13. desember fra klokken 10.00-11.30. Her vil dere få presentasjon av skolens spesialpedagogiske tilbud og omvisning på avdelingen.

Avdelingen for tilrettelagt opplæring har tilbud innen Arbeidslivstrening. Tilbudet er beregnet for elever med sammensatte funksjonshemminger og generelle lærevansker, og som er tiltenkt tilrettelagt arbeid (VTA) etter endt videregående skole. Elevene får opplæring etter sakkyndig vurdering med IOP i alle fag. Opplæringen foregår i grupper på fem til seks elever.

Av smittevernhensyn ber vi mottakere av invitasjonen om å melde seg på én av dagene. Påmelding på e-post til cathrine.huglen@osloskolen.no eller tlf. 94 16 32 40, innen 3.desember.