Å jobbe hos oss

Vil du vokse med oss?

 

Ledige stillinger ved Ullern videregående skole 2016-17:

Ullern videregående skole er en av landets fremste skoler med god søkning og høy faglig-pedagogisk kvalitet. Et godt miljø og dyktige lærere gir tett oppfølging og meget gode resultater. Som skole er vi opptatt av å løfte elevene både faglig og sosialt. Vi vil ruste elevene til et godt liv. Samarbeid står sentralt i skolens organisering og virksomhet. Skolen jobber tett med forskere og næringsliv gjennom mange ulike prosjekter, som fremmer elevens læring. Dette avtalefestede samarbeidet har pågått i flere år og gir elevene viktig erfaring fra praksisfeltet, noe denne filmen fra januar 2015 viser. 

Sommeren 2015 flyttet vi inn i  nytt, moderne bygg på Ullern, der skolen er samlokalisert med forskning, næringsliv og sykehus i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Dette er helt unikt i verdenssammenheng og gir uante muligheter. 

Se film fra Åpen dag på Ullern 2016

Hverdagsglimt fra Ullern vgs

 

Våre forventninger til deg som søker jobb hos oss:

 • Engasjert og aktiv i lærerarbeidet
 • Selvstendig og trygg på deg selv
 • Strukturert - god til å planlegge
 • Tydelig, variert, faglig formidlingsevne
 • Høy relasjonskompetanse med et positivt elevsyn
 • Gode samarbeidsevner
 • Kreativ og idérik
 • Løsningsorientert og fleksibel 
 • Ambisiøs på elevers, kollegers og egne vegne
 • Lojal og ansvarsfull
 • Godt humør

 

Vil du være med å videreutvikle samarbeidsskolen Ullern vgs? 

Er du samarbeidsorientert og brenner for faget ditt og elevene dine?  Vil du være med oss på å utforske nye muligheter på Ullern vgs?

Ta kontakt med oss på telefon 22 51 79 00  eller mail: ullernvgs@ude.oslo.kommune.no

 

Les mer om oss: Brosjyre Ullern vgs - 2016

Sjekk også Ullern videregående skole på Facebook