Inntak høsten 2020

Vi gleder oss til vi kan møtes på skolen igjen...

Praktisk informasjon til deg som er kommet inn på Ullern vgs.:

Skolestart: Mandag 17.august 2020

Tilrettelagt avdeling (TL) møter kl. 08.30 og holder på til kl. 12.00

VG2: kl 09.00 

VG3: kl 10.30

VG1: kl 12.00

VG 2 og VG 3 bruker inngang 1A og 1B. Gå direkte til klasserommene kl 9 og 10.30.

Se romoversikt for første skoledag

VG 1: ST-klassene møter i Flerbrukshallen Victoria kl 12.00 og går deretter i klasserom.

VG 1 EL, HO, MK og 1STF (Forskerklassen) møter faddere og kontaktlærer med skilt, som følger dem til klasserommene kl 12.00. Møter i Flerbrukshallen Victoria kl 13.30.

Klassesammensetning:  Vi setter sammen 1. klassene med elever fra forskjellige ungdomsskoler og jevn fordeling mellom gutter og jenter. I tillegg kan fagvalget ditt avgjøre hvilken klasse du kommer i. Det sistnevnte gjelder også for deg som skal begynne på vg2 og vg3.

Timeplan: Skoledagen varer fra kl 08.15-15.50. Onsdager avsluttes undervisningen kl 13.50. Vi veksler mellom gule og blå uker på timeplanen. Når du vet hvilken klasse du går i, kan du sjekke timeplanen via skolens hjemmeside. I oppstartsukene vil vi ha kortere dager tirsdag - fredag.

Lærebøker: Alle elever får tildelt lærebøker i løpet av den første skoleuken

Datamaskin; Alle nye elever må inngå PC-avtale ved skolestart og levere signert kontrakt. Datamaskiner og passord vil bli distribuert ut til alle nye elever rett etter skolestart. Brukernavn er det samme som før - for elever som har gått på skole i Oslo

Bokskap: Elever må ha egen lås til bokskap

Inntak:  Vi gjør oppmerksom på at Ullern videregående skole IKKE kan svare på direkte henvendelser om inntak og ventelister for skoleplass kommende skoleår. Ta kontakt med Inntakskontoret i Utdanningsetaten:

Utdanningsetaten Elevforvaltning og planlegging Inntakskontoret

Postadresse Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Telefon   815 68 440/   23 05 10 02
Telefaks 22 65 79 71

Skolen har ikke anleding til å ta inn elever før etter 1.september. Inntil da må alle henvendelser altså gå via Inntakskontoret

På venteliste?

Skolen får ventelistene fra inntakskontoret i Utdanningsetaten. Etter første skoledag tar vi kontakt med elever på ventelisten hvis vi har ledige plasser. Det er viktig at du har mobilen på. Hvis du ikke kan ta telefonen, er det svært viktig at du ringer oss opp igjen umiddelbart. Vi følger ventelistene fra Inntakskontoret helt frem til 1. september. Fra denne datoen vil skolen tilby eventuelle ledige plasser til elever som er interessert i å begynne på Ullern vgs.