Yrkesfagelever på skolen igjen

Programfag på yrkesfag på skolen igjen. Her: Elektro

Vi hører at dere savner vanlige skoledager sammen med vennene deres. Det kan vi forstå. I hverdagen er det nok mye vi tar for gitt, men som vi nå kanskje lærer oss å sette mer pris på. Finn små hverdagsting å glede deg til. Kanskje det kan være en ny episode av Friends (som vi som var unge på 1990-tallet morer oss over at dere også liker å se på), spille kubb med venner eller familie, sykle en ny sti i marka og lete opp et fiskevann, mekke god mat du ikke har prøvd å lage selv før. Lag gjerne også en "bucket list" for hva du har lyst til å gjøre om litt, når korona ikke lenger styrer oss hverdagen så mye. Gi mening til dagene dine!

Velkommen tilbake for noen til uka

Elevene på Vg2 Elenergi & Data og elektronikk, Vg3 Apotektekniker og Vg3 helsefagarbeider med studiekompetanse har undervisning i programfag på Ullern fra kommende uke av. Elevene det gjelder har fått et eget skriv fra oss via Skolemelding, og der orienterer vi om våre smitteverntiltak.

Frammøteplan: 

  • 3APO – møter mandag 27.04 kl 09.30 HO111 (Apotek-rommet)
  • APO Voksne - møter mandag 27.04. kl. 09.30 HO114
  • 2DEA – møter tirsdag 28.04 kl 08.15 FA133
  • 2ELA – møter tirsdag 28.04 kl 10.00 FA132
  • 3HOA – møter torsdag 30.04 kl. 08.45 FA272
  • 3HOB – møter torsdag 30.04 kl. 08.45 FA273
 

Vi vet ikke mer om når flere får starte. Når muntlig og praktisk-muntlig eksamen nylig ble bestemt avlyst, får vi heldigvis mer tid til god sluttvurdering i alle fag. Sammen med lærerne jobber vi med å tenke klokt om sluttvurdering denne våren. Vi takker også for innspill fra klassens tillitsvalgte under elevrådsmøte denne uka.

Vurderingsplan

Oppdatert plan for mai og juni blir publisert i portalen på mandag. I kontaktlærertid til uka vil dere få en nærmere orientering. Med planen ønsker vi å skape forutsigbare rammer for sluttvurdering. Noen få mindre justeringer kan oppstå behov for, i tilfelle skal elevene det gjelder få beskjed i god tid.

Studiedag

Hver elev kan søke om permisjon til å jobbe selvstendig hjemme, da begrunnet med at du skal forberede deg til en eller flere vurderingssituasjoner rett i etterkant av studiedagen. Vg3-elevene kan søke om to slike studiedager, Vg1 og Vg2 om én. (Alle hadde en studiedag 22. november.) Du må sende e-post til faglærere du har timer med dagen du ønsker studiedag for å få godkjenning. I tilfelle viktig vurderingsarbeid skjer på skolen den dagen, kan lærere komme til å si nei. I tilfelle kan du søke om en annen dag. Send også kopi av e-posten til kontaktlærer, for hun/han skal føre A-fravær den dagen. E-post med søknad må til lærere må sendes seinest tre dager i forkant.

Helsesykepleier

Både Inger og Helene er tilbake i Hjertet fra kommende uke av. Korona-regler gjør at de ikke kan ha drop-in, men elever kan ta kontakt og gjøre konkret avtale. Dette kan gjøres via e-post, SMS eller Snap. Mobil: 94017018 (Inger) og 47699508 (Helene). Snap: Hullern – helsesykepleier Ullern

Beste hilsen fra skoleledelsen på Ullern (Nyhetsbrev til elever og foresatte 24.04.20)