VIKTIG INFORMASJON

Viktig informasjon

Til elever og foresatte på Ullern

Oppdatert 13.03.20

Byrådet i Oslo har bestemt at alle skoler og barnehager skal stenge.

Vi har sendt våre elever hjem fra skolen for å hindre smittespredning. Vi fokuserer nå på fjernundervisning i digitale klasserom. Alle ansatte går i gang med arbeid via læringsplattformen ITS og samarbeidsverktøyet Teams. Skolen er stengt for ordinær undervisning fra og med fredag 13.mars til og med fredag 27.mars. Digital undervisning starter mandag 16.mars. Vi vil oppdatere all informasjon fortløpende. 

  • Digital undervisning: Vi gjør oss klare til å gå over til Teams, som vi vil bruke som en digital undervisningsplattform. Teams er del av Office 365, som alle på skolen har tilgang til. Testene våre har vært vellykket. Teams er enkel å bruke, og lærer kan kommunisere med hele klassen samtidig. Vi vil sørge for at elever har periodeplan med arbeidsoppgaver tilgjengelig. Undervisning i digitale klasserom følger vanlig timeplan og starter mandag 16.mars kl 08.15. (Se egen nyhet om digitale klasserom)
  • Læremidler: Elevene tar med skole-PC/Mac og lærebøker hjem. Bøker/utstyr kan hentes på skolen fram til kl 15 fredag 13.mars. 
  • Fraværsoppfølging i digitale klasserom: Lærerne fører fravær i alle økter. Skulle eleven bli syk og ikke kunne delta i digital undervisning, sender foresatte/eleven selv (avhengig av om elev er under eller over 18 år) beskjed til kontaktlærer, som da vil registrere fravær, slik at andre lærere blir klar over det
  • Fravær: Per nå fører vi fravær med koder som gjør at det vises på vitnemålet, inntil vi får beskjed om at skolearbeid hjemmefra kan føres som A-fravær (annen undervisning) med bakgrunn i korona. Hvis fravær i denne perioden kommer på vitnemålet, vil det komme med en merknad som forklarer årsaken. 
  • Eksamen og vitnemål: Hvis skoleeier må avlyse eksamen i mai og juni 2020 på grunn av korona-viruset, vil elevene likevel få vitnemål. Dette gjelder både ved langvarig karantene og ved stengte skoler.