Vg3: Møte om sluttvurdering og russetid

Denne fine gjengen er avgangselever våren 2018

Vi har gitt foresatte og elever en orientering om russetid, standpunktkarakterer og eksamen våren 2018. Formål:  Å gi innsikt i hva sluttvurdering innebærer for avgangselevene våre. Vi fortsetter å ta opp russetid som tema med våre vg3-elever og understreker hvilke prioriteringer det er smart å gjøre i denne perioden.

Sjekk presentasjon fra informasjonsmøte 04.04.18 og se tips fra R-team om russetiden.

I tiden etter påske er alle elever inne i sluttvurderingsfasen. I denne perioden er læringstrykket høyt. Elevene forventes å vise samlet sluttkompetanse, slik at det kan settes standpunktkarakterer i alle fag.  Det skriftlige eksamenstrekket kunngjøres tirsdag 15.mai, og skriftlig eksamen starter 22.mai og varer til 01. juni.

Se egen plan for eksamensperioden. Denne oppdateres fortløpende.

Vi vil også gi elevene tydelig informasjon om eksamen i forkant av eksamensperioden. Alle vg3-elever skal dessuten ha gjort seg kjent med sitt testvitnemål, slik at hver og er forberedt på veien fram til vitnemålsutdeling og avslutning 20.juni.

Les mer om eksamensreglement og annen forberedelse til skriftlig eksamen.

                                                            God balanse mellom sluttvurdering og russefeiring