Muntlig eksamen

Velkommen til fagkonferanse!

Muntlig eksamen for VG1 og VG2: 

Varsel om muntlig eksamen VG1: Fredag 16.juni kl 09.00 i ITS. Alle elever på vg1 møter på skolen når skoledagen begynner. Elever som er trukket opp til muntlig eksamen, går hjem for å lese etter at fag er gjort kjent kl 09.00. Øvrige elever på vg1 følger ordinær timeplan resten av dagen. 

Varsel om muntlig eksamen VG2: Fredag 16.juni kl 09.00 i ITS. Vg2-elever som har hatt skriftlig eksamen, møter opp på skolen og følger ordinær timeplan. Vg2-elever som skal opp i muntlig, sjekker dette hjemmefra og går i gang med å forberede seg i det muntlige trekkfaget. Vg2-elever i yrkesfag møter til ordinær undervisning denne dagen, hvis ikke faglærer har gitt annen beskjed.

Forberedelsesdag: Mandag 19. juni skal elever som skal opp til muntlig møte til obligatorisk forberedelse sammen med lærer kl 09.00-14.00. Faglærer informerer elevene om hvilket rom. 

Elever med praktisk eksamen: 

Faglærere informerer om praktisk eksamensavvikling. 

Lykke til!