Vg3: Velkommen til foreldremøte!

Velkommen til Ullern!

VG3: Torsdag 17.september

Digitalt informasjonsmøte for foresatte på vg3 

TL: Torsdag 27.august

Foreldremøte på Tilrettelagt avdeling (TL) fra kl 17.00 

VG1: Onsdag 26.august

Se felles presentasjon fra VG1-møtet 26.08

VG2: Tirsdag 25.august

Se felles presentasjon fra VG2-møtet 25.08

Presentasjoner fra klassevise møter på vg1/vg2: Kontaktlærere deler med foresatte i hver klasse

Følg oss også via Ullerns Facebookside

Dialog om vurdering

Ullernhjertet

Frammøte og smittevern: Sjekk hvilken klasse eleven går i! Kun ÈN av elevens foresatte møter, slik at vi kan overholde regler om smittevern. I flerbrukshallen sitter alle med minst èn meters mellomrom. I klasserom sitter foresatt på elevens plass. 

Meldingsapp: Fra skolestart har foresatte tilgang til elevens klasseliste i Skolemeldingsappen og i Portalen i Skoleplattform Oslo. Hensikten er å gjøre det lettere for foresatte å komme i kontakt med hverandre - og med skolen. Sørg for å ha lastet ned Skolemeldingsappen i forkant av foreldremøtene! 

Parkering: Vi gjør oppmerksom på at det kan være vanskelig å finne avgiftsfri parkering i nærområdet. Det er lettest å sette bilen i parkeringsgarasjen under skolebygget (OCCI) og bruke betalingsapp eller automat. Gå deretter ut av garasjeporten, trappen til venstre opp og lengst bort til inngang 2B. Vi viser vei derfra. 

Vel møtt!