Hovedseksjon

Temakveld for foresatte: Inkludering og tidlig "russetid"

Vel møtt til temakveld om inkludering

Temakveldens program: Skolepsykolog Lars Halse Kneppe er med oss, for å gi foreldre innspill til hva som kan være klokt i møte med ungdom. Vi lytter til elevstemmer, som  elevrådsleder Mia. Vi møter rektor Torill Røeggen, som tar utgangspunkt i omsorg, samarbeid og betydningen av "Vennskap før kunnskap" med særlig vekt på skolens tiltak. Vi får også besøk av Forbrukerrådet, som har viktige tips å komme med.

Vel møtt torsdag 15.september kl 18.00 i Aud. Kaare Norum, inngang 2B.

Bakgrunn: Skolens oppgave er å skape et trygt og godt skolemiljø, der alle har noen å være sammen med. Å begynne på videregående kan være en ganske krevende øvelse for mange. Vennskap og inkludering er en viktig forutsetning for trivsel og læring på skolen. Gruppetilhørighet handler om trygghet og å finne plassen sin. Det kan ta tid. Noen ganger kan det også oppleves som vanskelig, særlig hvis gruppebåndene er så sterke at det er liten plass for utvidelser. Det er tydelig at korona-pandemien har gjort noe med mange. Vi har ikke hatt godt av koronatiltak med avstand og kohorter. Elevene har mindre sosial trening enn ungdom normalt skal ha. 

I osloskolen kan en se tendenser til tidlig "russetid", noe som kan komme i konflikt med skolens arbeid med trygghet, fellesskap og samhold for alle. Vi kan se psykososiale utfordringer, som bygger seg opp lenge før selve russetiden.

Når vi inviterer til temakveld om inkludering, er det for å gi innsikt i hva det vil si å være tenåring nå i 2022 - og hvilken rolle det er fornuftig å ha som voksen.