Streiken er over

Ansatte i streik fra 28.mai

Konflikten mellom Unio og Oslo kommune er avsluttet med tvungen lønnsnemnd mandag 7.juni. Når alle ansatte er tilbake på jobb tirsdag 8. juni, følger vi den ordinære timeplanen for gul uke og har digital undervisning via Teams ut tirsdagen. Fra og med onsdag er det undervisning på Ullern for elever på vg1 og vg2. Vi kommer med en plan for dagene som er igjen før sommerferien og en plan for hvordan vi vil avvikle de vurderingene som ikke ble gjennomført på grunn av streiken. Planen vil trolig være klar i løpet av tirsdag. Se for øvrig skolemelding fra rektor.