Status: Fjernundervisning uke I

Nye erfaringer

Status etter en uke med hjemmeskole, 20.03.20: 

Rause, positive, nytenkende, lærevillige, tilpasningsdyktige og imponerende samarbeidsorienterte – slik har vi møtt hverandre denne uka. Sammen har vi prøvd og lært mye nytt de siste dagene. Det gleder oss og gjør oss stolte. Vi vil takke alle, elever, lærere, rådgivere, andre ansatte og de foresatte, for velviljen. Den innstillingen er viktig å ta med oss videre.

Tilpasninger

Vi har brukt den første uka til å gjøre verdifulle erfaringer. I undervisningen handler det mest om å tilpasse arbeidsmengde og bruk av kommunikasjonskanaler. Elever må gjerne dele sine erfaringer med lærere og rådgivere. Opplever noen utfordringer, finner vi ut av det sammen.

Framover skal vi være tydelige om når vi øver til forskjell fra når arbeid er gjenstand for vurdering. På alle trinn vil vi få vurderingsplaner som kan gjøre det lettere å holde oversikt. I kontaktlærertid kommende uke vil det komme nærmere informasjon om bruk av en slik plan.

Per nå er Ullern-lærerne friske og raske. En del har ekstra travle dager fordi de også holder barnehage og hjemmeskole for egne barn. Avdelingslederne følger raskt opp dersom det blir behov for vikar. Vi tar neste uke dessuten imot utvekslingselever som kommer tilbake i klassene våre.

Eksamen og vitnemål

Vi venter på avklaring fra Utdanningsdirektoratet om hva som skjer med eksamen denne våren. Siste signal tilsier at vi får avklaring i løpet av mars. Blir eksamen for videregående avlyst, kan alle være trygge på at det finnes gode løsninger. Eventuelt vil kun standpunktkarakterer komme på vitnemålet, noe som har vært en løsning tidligere, da ved langvarig streik. Vi orienterer dere så fort vi vet noe mer.

Nærvær og dialog

Vi tenker på dere. Vi er opptatt av å holde nær og god kontakt selv om vi nå bare møtes gjennom dataskjermene. Vi følger med på hvem som deltar i undervisning og tar kontakt med de vi savner. Lærerne registrerer derfor fravær som vanlig i perioden med fjernundervisning, men fraværet i denne perioden vil ikke komme på vitnemålet.

Kommende uke vil kontaktlærerne be dere elever sende inn spørsmål dere lurer på, og sammen med lærerne skal vi prøve å gi dere gode svar. Dere kan ellers nå oss ved å ringe skolens kontor på telefon 22517900. Se e-post fra fredag 13. mars for kontaktinformasjon for skolens rådgivningsteam. Hjemmesiden vår viser mailadressene til skoleledelsen og andre ansatte (se under ”Om skolen”). Kommende mandag vil Helpdesk være tilgjengelig på skolen hvis elever skulle trenge PC-hjelp.

Vi oppfordrer alle om å følge retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. Smittevernråd innebærer blant annet om å begrense antall personer en har nær kontakt med og utsette større sammenkomster.

Sammen får vi dette til. Ta godt vare på hverandre. Nå kan det gjøre ekstra godt å trekke frisk luft, lage deilig mat, lese en interessant bok, ellers gjøre det du liker og sende hverandre virtuelle klemmer :)

Varme hilsener fra skoleledelsen

(Melding til elever og foresatte 20.03.20)