Status: Fjernundervisning uke II

Skriftlig eksamen er avlyst

Vi sender ukentlig ut noen ord om status i denne perioden der vi bare treffer hverandre gjennom dataskjermene. Det gleder oss at dere følger godt opp det som skjer online gjennom skoledagene, og vi er svært imponerte over hvordan lærerne raskt har lagt om og tilpasset undervisningen.   

Sluttvurdering

Vi vet at skolen foreløpig er stengt tom. 13. mars. Mange har nok fått med seg dagens informasjon fra Utdanningsdirektoratet om at skriftlig eksamen er avlyst. Se https://L2W.no/44w7. Dere får vitnemål selv om eksamen avlyses. Etter påske får vi vite hva som skjer med muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Uansett gir det oss lenger tid til å gjøre sluttvurdering, som skal lede fram til endelige karakterer i juni, og det ser vi positivt på.

Nå blir det ekstra viktig at dere fortsetter å delta i fjernundervisningen. Faglærerne går nemlig i gang med å gjøre sluttvurdering. Det gjelder å følge godt opp arbeid læreren sier utgjør en del av sluttvurderingen. Vi jobber med å legge nye planer for når og hvordan større vurderinger, som heldagsprøver, skal kunne gjennomføres. Vurderingsplanen vil endre seg i tråd med det. Vi kommer tilbake med mer konkret informasjon om litt.

Deres erfaringer så langt

Rektor har tatt imot tilbakemeldinger fra dere elever via kontaktlærerne. Det gleder oss at dere er så fornøyde med hvordan lærerne har tilpasset undervisningen. Mange forteller at det går fint å jobbe hjemmefra, men det krever ekstra selvstendighet og dere savner det sosiale på skolen.

 Vi har oppsummert tilbakemeldingene fra dere og videreformidlet til faglærerne. Vi merker oss at dere henger best med når opplegg for timene er variert, oppgavene konkrete og arbeidsmengden tilpasses. Vi prøver å ha færre store skriftlige innleveringer fremover. Gi gjerne en lyd til læreren om dere skulle lure på noe.

Vi tar vare på hverandre

Lærerne på Ullern savner å se dere og vite hvordan dere har det. De og rådgivingsteamet følger godt med på hvordan alle henger med på skolearbeidet, og det gjør vi fordi vi bryr oss om dere. Kontaktlærerne tar kontakt og hører med hver enkelt av dere.

Tips fra skolepsykologen

Til sist vil vi gjerne dele noen tips fra skolepsykolog Lars Halse Kneppe. Se innlegget hans i Aftenposten på https://L2W.no/201e. Kortversjonen med fem tips kan dere lese på Ullerns Facebook eller Instagram.

 

Vi tenker på dere og håper dere har det bra. Bry dere om hverandre og ring eller send en melding de som kan trenge noen oppmuntrende ord

 

Varme hilsener fra skoleledelsen på Ullern

(Nyhetsbrev til elever og foresatte 26.03.20)