Hovedseksjon

Smittesituasjonen på Ullern vgs

Illustrasjon.

Fra onsdag 3.mars har skolen veksling mellom undervisning på skolen og hjemme. Mandag 1.mars var studiedag, mens det tirsdag 2.mars var hjemmeskole for alle.

Torsdag 18. og fredag 19. februar gjennomførte skolen heldigital undervisning, som et forebyggende tiltak. Dette er gjort for å sikre smittevern og forhindre smitteøkning. Vi understreker at smitte ikke har oppstått på skolen i perioden før vinterferien. 

Mandag 22.02: To nye smittetilfeller med kjent smittevei. Ingen nye i karantene.

Fredag 19.02: Ingen ny registrert smitte

Torsdag 18.02: To nye smittetilfeller 

Onsdag 17.02: To nye smittetilfeller. Alle elever som har hatt undervisning sammen med disse er satt i karantene. 

Tirsdag 16.02: Tre nye smittetilfeller med tilknytning til skolen. To av de nye smittetilfellene har kobling til hvert av smittetilfellene vi meldte om dagen før. 

Fredag 12.02: To personer i tilknytning til Ullern vgs med påvist korona. Smitten har ikke oppstått på skolen.

Dette er den første smittesituasjonen vi har hatt siden november. Arbeidet med smittesporing ble iverksatt straks vi ble kjent med de nye smittetilfellene. Alle som har vært i samme klasserom som smittede, er satt i karantene. Smittesporingsteamet kartlegger nærkontakter i dialog med skolen, etter nye retningslinjer. Nærkontakter defineres nå som hele klasser.  

Saken oppdateres.

Les mer om karantene her: klikk her

Les mer om trafikklysmodellen videregående skole her: klikk her