Sluttvurdering og plan for mai

Sjekk plan for dagene i mai!

Her ser du planen for hvordan veksling mellom vanlig skole, hjemmeskole og hele dager med vurdering er tenkt å skje i mai. Vårt viktigste siktemål er å prøve å gi noe mer forutsigbarhet framover. Vi har planlagt ut fra det røde nivået vi har per nå. Det er viktig at du setter deg  inn i oversikten og sjekker hva som gjelder for deg. 

EL, HO og Apotekteknikk skal etter planen ha vanlig undervisning på Ullern i hele mai. Vi kan generelt maks ha to hele trinn på skolen samtidig, mer har vi ikke romkapasitet til. Alt vi har av rom kommer til å bli brukt. For ST og MK må vi fortsatt dele klasser i kohorter når de har vanlig undervisning eller vurdering som innebærer mange i samme rom. Forskjellen fra uke 18 av er at ST-/MK-elever er på skolen eller hjemme samtidig, men fordelt på to klasserom på Ullern. Vi fortsetter å bruke klassekart, som alle må følge. 

Romplan for hver uke blir publisert på skolens hjemmeside fredag uka i forkant. Alle må regne med romendringer (eneste unntak er elektro programfag).

Dette er et komplekst puslespill, og det skal derfor svært mye til før vi endrer planen framover. Vi tar forbehold om at akutte endringsbehov kan dukke opp. Når vi får endelig avklaring på når muntlig eksamen for Vg3-elevene blir, kommer vi med plan også for juni.