Hva skjer framover?

R-team på Teams, men nå også på Ullern. Vi ønsker Guro (øverst t.v) lykke til i ny jobb! Mandag 4.mai møter vi Idun, som skal overta rådgiveransvaret for vg2. Ta gjerne kontakt med R-team!

"Denne våren blir annerledes. Denne sommeren blir annerledes. Dette året blir annerledes. Dere er ungdommene som må gjøre ting annerledes. Dere har satt livet på vent, for at andre skal berge livet sitt."

Vi synes helse- og omsorgsminister Bent Høie sa det så fint da han takket ungdommen denne uka. Se hele teksten i sak på Ullerns Facebook-side.

Hva skjer?

Undervisning i yrkesfag kom i gang på skolen denne uka. Det har gått fint å overholde smitteverntiltak. Vi venter på informasjon om når flere kan starte. Vi følger med på regjeringens pressekonferanser, og vi forstår at vi trolig får vite noe mer konkret innen få dager.

Vurdering framover

En oppdatert sluttvurderingsplan for mai og juni er nå publisert. Se Vurderingsplan i Portalen

I kontaktlærertid denne uka skulle dere få en nærmere orientering om rammer og innhold. Informasjonen med rød skrift er styrt av skoleledelsen. Har du spørsmål til noe her, ta det opp med faglærer og eventuelt kontaktlærer.

Til 2ST spesielt: Fag i blokk 2 med programfag ble tirsdag flyttet fra fredag i uke 20 til onsdag i uke 23. Gjelder fysikk (gruppene til Ole Kristian og Klaus), kjemi (Malin og Assir), rettslære, entreprenørskap, historie og filosofi.

Til 3ST spesielt: I uke 21 og 22, da det er satt av tid til sluttvurdering i programfag, kan det komme fagsamtaler i fellesfag for noen elever. Fordi dere har fag i tre av fire blokker med programfag, vil du bare ha vurdering i ett fag den ene av de to ukene. Det lager rom for fagsamtaler i fellesfag den uka du bare har ett fag. I de tilfellene vil lærer ta kontakt med enkeltelever og gjøre en avtale.

Bruk av film i kroppsøving

Vi har fått spørsmål om filming av aktivitet i kroppsøving, og vi vil presisere rammer for dette. Filming skal skje ute (inne: bare dersom eleven spesielt skulle ønske det og ha det avklart med lærer). All film blir slettet rett etter at karakter i faget blir publisert i juni. Film blir bare delt mellom lærer og elev. Der elev samtykker kan film bli delt med andre elever som del av undervisning. Har du spørsmål til dette, ta de opp med læreren din i kroppsøving.

Ønsker du hjelp fra IKT?

 Vi har laget en ny framgangsmåte for slik hjelp, av smittevernhensyn: 

  • Ta kontakt med person som er på jobb den respektive dagen  i Teams-chat og beskriv problemet ditt
  • Ved eventuelt oppmøte hos IKT: Ta med deg mobiltelefon og sett deg på pulten som står utenfor til avtalt tid. Vi snakkes over telefon gjennom glassveggen slik at smittesonen holdes.
  • Ved eventuell innlevering av PC: Kun etter avtale. Det er viktig at det kun kommer én person inn av gangen. Du står på merket på gulvet. Må du hoste/nyse, gjør du det i armkroken
  • Vi skal hjelpe deg så godt vi kan innenfor disse rammene  (Se IKT-bemanningsliste nedenfor)

Bemanningsplan IKT:

  • Mandag: tomwh2010 eller mosta002 (Tom og Morgan)
  • Tirsdag: tomwh2010 eller mosta002 (Tom og Morgan)
  • Onsdag: tomwh2010 (Tom)
  • Torsdag: tomwh2010 eller moaba130 (Tom og Mohammed)
  • Fredag: tomwh2010 eller moaba130 (Tom og Mohammed)

 

Ny rådgiver for Vg2

Idun Fagervold starter som rådgiver for Vg2-elever fra kommende uke av. Guro skal ha ett års permisjon. Mailadresse:  idun.fagervold@ude.oslo.kommune.no. Mobil 93859327.

 

Vennlig hilsen skoleledelsen på Ullern vgs

(Nyhetsbrev uke 18 til elever og foresatte, 30.04.20)