Skriftlig eksamen? Les dette!

Lykke til med forberedelsene til eksamen!

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018

SJEKKLISTE: 

FØR EKSAMEN: 

- Sjekk at PC og lader fungerer

- Sjekk at du har lastet ned fagstoff fra ITS/OneNote

- Tillatte hjelpemidler

- Mat og drikke

 

EKSAMENSDAGEN 

- Frammøte i hallen kl 08.30 (også forlenget tid)

- Sjekk inn! 

- Du får utdelt ark med eksamensnummer mm

- Finn plass (på riktig sted ifht fag/forlenget tid)

- Finn fram tillatte hjelpemidler, mat, drikke

- Slå av mobiltelefon/smartklokke

- Sett veske/sekk med avskrudd telefon/klokke fram til vakt

 

- Restart maskinen din

- Opprett dokument med topptekst: Eksamensnummer, Fagkode, Dato

-Font: Arial eller Times New Roman, skr.str 12, 1,5 linjeavstand

- Fyll inn topptekst på ark, hvis du har todelt eksamen

 

- Kl 09.00: Eksamensoppgaver deles ut

- Les oppgaveteksten nøye! 

- Hjelpemidler kan ikke lånes etter at eksamen er i gang

- Gi tegn til vakt ved å rekke opp hånden (toalettbesøk, luftetur, IKT-hjelp...)

- Husk å lagre ofte! 

 

- Todelt eksamen:

   - Husk topptekst + sidetall på alle ark

   - Bruk blå eller svart penn

   - Legg del 1 i omslag med Eksamensnummer, Fagkode, Dato

   - Du kan begynne på del 2 før del 1 må leveres, men uten hjelpemidler

   - Del 2: Husk topptekst + fortsettelse på sidetall (fra del 1) på alle ark

   - Gi tegn ved utskrift - vakt hjelper deg

   - Skriv ut underveis - sett sidetall på vedlegg  - fortløpende

 

LEVERE EKSAMEN: 

- Rekk opp hånden når du er ferdig

- Følg anvisninger på arket du fikk ved innsjekk

- Vakt hjelper deg med innlevering 

- Utsjekk: Vis kvittering i døra

 

Lykke til!