Skolevalg 2021

Resultatene av skolevalget - over tid

Resultatene av skolevalget på Ullern vgs 2021

Skolevalget gir et viktig bilde av ungdom og politikk i forkant av Stortingsvalget 2021. Bildet over viser utviklingen i ullernelevenes stemmegivning siden 1993. Høyre er valgvinner ved skolevalget på Ullern 2021, med 40,7 % av stemmene, fulgt av Venstre (23,5%) og Arbeiderpartiet (10,9%)

Les også mer om resultatene av skolevalget på landsbasis  (NRK, 07.09.21)

Deltakelse er frivillig og for første gang ble skolevalget gjennomført elektronisk. Valgdebatten med ulike ungdomspolitikere ble også digital i år. Valgdeltakelsen på Ullern vgs var 73% ved årets skolevalg.