Sex, Drugs and Rock`n Roll

Sex, Drugs and Rock´n Roll

R-team tar opp ulike temaer knyttet til det å være ung. De har også med seg fagfolk med bred kompetanse på områder som handler om seksualitet, rus, stressmestring og psykisk helse. 

Dialogen om disse temaene foregår på en trygg og fin måte i mindre grupper, fordi vi vet at "Sex, Drugs and Rock`n Roll" gir rom for større åpenhet om mye som er superviktig, både når du er 16 og senere i livet. 

Vi har også invitert til en temakveld for foresatte, der vi har tatt opp problemstillinger knyttet til seksualitet, rus og psykisk helse. Vi opplever at erfaringsdeling er viktig for tenåringsforeldre, så vel som for ungdommen selv. Se presentasjon fra temakvelden: Sex, Drugs and Rock`n Roll høst 2019.pdf