Sammen for gult!

"Sammen for gult" handler om å ta smittevern på alvor

Vi starter holdningskampanjen "Sammen for gult" nå før påske. Med det vil vi fokusere på unges holdninger til smittevern og bygge samhold rundt tiltakene. Lykkes vil, kan vi forhåpentligvis gå over til gult nivå igjen. Hver dag vil vi understreke hvor viktig det er at vi etterlever reglene om hygiene, avstand og respekt for hverandre. Blir du syk, skal du holde deg hjemme, teste deg og overholde karanteneregler. Hvis koronasmitte blir påvist, har du meldeplikt. Skole og helsevesen har taushetsplikt i arbeidet med smittesporing. Skolen forventer at den som er syk, vil bli møtt med støtte fra medelever. Poenget nå er å stå sammen for å minimere smittetrykket, slik at vi slipper å være på rødt nivå i lang tid. 

Forsterkede tiltak: 

  • Ledelse og R-team møter elevene ved inngangen hver morgen, som en påminner om felles ansvar
  • Vi strammer inn på bruk av fellesareal. Elevene skal holde 1- meteren i fellesareal framover, i tråd med innstramming i Oslo. Ledelsen og R-team har vakthold i lunsjen
  • I fellesarealet kan maks fire elever sitte rundt hvert bord. Stoler og bord skal ikke flyttes. Sofaområdene vil også ha maks-antall.
  • Alle klasser/grupper MÅ ha klassekart. Elevene sitter så spredt som mulig i klasserommet.
  • Grupper med elever fra ulike klasser: Elevene sitter på fast plass, i henhold til kohorter
  • Elever kan ikke bytte plass selv om noen skulle være syke. Dette er av stor viktighet for effektivt smittesporingsarbeid, og det har stor betydning for hvor mange som må i karantene
  • Vi forventer at elever holder økt avstand til andre og viser respekt for dette, også i pausene