Nye adresser til skolen

Ta kontakt med oss!

Fra og med 11. september 2018 får skolen vår ny e-postadresse og ny postadresse. Hvis du skal kontakte skolen per e-post eller per post, må du benytte de nye adressene: 

E-post:

postmottak@ude.oslo.kommune.no

NB! Husk å sette "Ulllern vgs" i e-postens emnefelt!

 

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Ullern videregående skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo