Muntlig eksamen avlyst

Våren 2021 er alle eksamener i videregående skole avlyst