Midlertidige fraværsregler

Illustrasjon

Regler som gjelder i denne perioden - fram til 1.november 2020: 

Utdanningsdirektoratets informasjon om fravær og fraværsgrenser

Forklaring på fraværsføring og fraværskoder

Når skal elever møte på skolen? 

Vi gjør oppmerksom på at elever som må holde seg hjemme på grunn av sykdom MÅ varsle kontaktlærer og aktuelle faglærere. Skolen forventer at elever som er i form til det, følger opp undervisningen hjemmefra.