Koronainformasjon

Illustrasjon

Oppdaterte karanteneregler (Helsenorge, september 2021)

Arrangementer og samlinger på skolen

Foreldremøter, samlinger for ansatte og andre arrangementer på skolen gjennomføres uten spesielle begrensninger

Fravær av helsemessige årsaker

Unntak fra 10-prosentregelen: Fram til 1.oktober 2021 kan foresatte eller elever over 18 år skrive melding ved sykefravær (= egenmeldt fravær). Dette fraværet kommer ikke på vitnemålet.

Fra og med 11.oktober gjeninnføres 10-prosentsregelen, som innebærer at eleven må ha under 10 prosent fravær i et fag for å få vurdering. Sykefravær blir synlig på vitnemålet. Foresatte og elever over 18 år melder fra om slikt fravær til kontaktlærer (fraværskode M = meldt). Merk at M ikke regnes som dokumentert fravær. Lengre sykefravær må dokumentes med erklæring fra lege (fraværskode D = dokumentert) Det er mulig å søke om å få annullert inntil 10 dager dokumentert fravær.  Les mer om fraværsreglene. 

Koronasituasjonen på Ullern

Uke 39: 

Tre nye tilfeller av bekreftet covid-19-smitte

Uke 38: 

Denne uken har vi to tilfeller av bekreftet covid-19-smitte

Uke 37:

Åtte bekreftede smittetilfeller

Uke 36: 

Bekreftede tilfeller av covid-19-smitte denne uken: 15 

Uke 35: 

I uke 35 hadde vi 28 tilfeller av smitte. 

Uke 34: 

Fire nye smittetilfeller er fulgt opp. Aktuelle nærkontakter gjennomfører hurtigtest eller selvtest. For å opprettholde fritak fra karantene, må elevene teste seg også etter 3 og 5 dager etter nærkontakt med smittet. Aktuelle nærkontakter får melding om testing. 

Uke 33:

Skolen har fulgt opp fire smittetilfeller blant elevene