Koronainformasjon

Illustrasjon
  • Fysisk kontakt: Vi skal unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt i den grad det er mulig. 
  • Massetesting: Skolen deler ut selvtest til elever, som tester seg før skoledagens start mandag og torsdag. Merk at skolen kun deler ut test-kit til testing to ganger i uken. Slike kit deles ut for to uker om gangen og skal kun brukes mandag og torsdag.
  • Testresultat: Ved negativ test møter eleven på skolen som vanlig. Selvtest med utslag på covid-19-smitte betyr at eleven må holde seg hjemme. Bestill straks PCR-test. Hvis også denne er positiv, må eleven i isolasjonskarantene. Rektor og kontaktlærer må varsles. Smitteteamet vil ta kontakt ved positiv test. 

Vaksinasjon og karantene - nye regler

  • Hvis du er fullvaksinert med koronavaksine, trenger du ikke gå i smittekarantene etter å ha vært nærkontakt med en smittet person. Dette gjelder fra én uke etter siste dose.
  • Har du fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, trenger du heller ikke gå i smittekarantene. Dette gjelder dersom du tester deg mellom 3 og 7 dager etter nærkontakten med en smittet person. Du må ikke være i karantene frem til du tester deg. Hvis du tester positivt på covid-19 må du i isolasjon.
  • Har du fått påvist covid-19 i løpet av de siste 12 månedene, skal du heller ikke i karantene hvis du har nærkontakter som er smittet av koronavirus

Oppdaterte karanteneregler (september 2021)

Arrangementer og samlinger på skolen

Foreldremøter, samlinger for ansatte og andre arrangementer på skolen gjennomføres i henhold til råd og regler for arrangementer.  Foresatte kan komme inn på skolen på grønt nivå. Oppdaterte råd og regler (Oslo kommune, august 2021)

Fravær av helsemessige årsaker

Unntak fra 10-prosentregelen: Fram til 1.oktober 2021 kan foresatte eller elever over 18 år skrive melding ved sykefravær (= egenmeldt fravær). Dette fraværet kommer ikke på vitnemålet

Koronasituasjonen på Ullern

Uke 38: 

Denne uken har vi to tilfeller av bekreftet covid-19-smitte

Uke 37:

Åtte bekreftede smittetilfeller

Uke 36: 

Bekreftede tilfeller av covid-19-smitte denne uken: 15 

Uke 35: 

I uke 35 hadde vi 28 tilfeller av smitte. 

Uke 34: 

Fire nye smittetilfeller er fulgt opp. Aktuelle nærkontakter gjennomfører hurtigtest eller selvtest. For å opprettholde fritak fra karantene, må elevene teste seg også etter 3 og 5 dager etter nærkontakt med smittet. Aktuelle nærkontakter får melding om testing. 

Uke 33:

Skolen har fulgt opp fire smittetilfeller blant elevene