Smittesituasjonen på Ullern

Illustrasjon

Etter en lang periode uten smitte blant Ullern-elevene, har skolen fra og med mandag 31. mai fulgt opp 31 smittetilfeller. 28 av tilfellene ble vi kjent med mandag til onsdag i uke 22. Per tirsdag 8. juni er kun de smittede fortsatt i karantene.

Vi samarbeider tett med Smitteteam Vest om å kartlegge smitte. Vi fikk informasjon om 13 smittetilfeller  tirsdag 1.juni, 13 tilfeller onsdag 2.juni, tre tilfeller torsdag 3. juni og ett tilfelle per fredag 4.juni. De fleste i karantene er avgangselever. Alle har fått tilsendt skolemelding med informasjon om hva som gjelder ved karantene.

Vi oppfordrer fortsatt våre elever om å teste seg. Se informasjon om teststasjoner på https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/drop-in-og-mobile-teststasjoner/#gref

MERK: Vi sender ut jevnlige oppdateringer via appen "Skolemelding" til elever og foresatte. Er du forelder og ikke får slike skolemeldinger, må du be ungdommen din om å gi deg tilgang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S