Hovedseksjon

Frammøte i januar

Velkommen til Ullern

Videregående skoler er på rødt nivå til og med uke 2 i det nye året. For de fleste betyr det å veksle mellom fysisk undervisning på skolen og digital undervisning hjemme. Tilrettelagt avdeling (TL) møter på skolen hver dag. Elever på Apotekteknikk følger egen plan. 

Selvtester før første skoledag: Vi oppfordrer alle elever og ansatte til å teste seg før første fysiske skoledag etter juleferien. VGS har fått tilsendt én selvtest per elev/ansatt før oppstart. De som har gjennomgått covid-19 de siste 3 måneder, og de som har fått oppfriskningsdose for mer enn en uke siden, skal ikke testes.

Testing for de som ikke har selvtest hjemme vil bli gjennomført umiddelbart ved oppstart av 1.økt den fysiske skoledagen. 

Plan for frammøte på skolen i uke 1 og 2

Vi følger timeplan/romplan i visma for de klassene som skal være på skolen. Hver klasse disponerer to klasserom. Elevene sitter med minst en meter avstand etter klassekart. Øvrig undervisning foregår på Teams.

Frammøte for alle ST-klasser: 

Uke 

 Mandag 

 Tirsdag 

 Onsdag 

 Torsdag 

 Fredag 

 1

 FRI

 Vg1

 Vg2

 Vg3

 Vg1

 2

 Vg2

 Vg3

 Vg1

 Vg2

 Vg3

 

Forskerklassene møter etter følgende plan:  

Uke 

 Mandag 

 Tirsdag 

 Onsdag 

 Torsdag 

 Fredag 

 1

 FRI

 Vg1

 Vg2

 Vg3

 Vg1

 2

 Vg2 

 Vg1

 Vg2

 Vg3

 Vg1

 Vg2

 Vg3

 

Frammøte for MK-klassene: 

Uke 

 Mandag 

 Tirsdag 

 Onsdag 

 Torsdag 

 Fredag 

 1

 FRI

 Vg1

 Vg3

 Vg2

 Vg2

 Vg3

 Vg1

 Vg2

 2

 Vg2

 Vg1

 Vg3

 Vg1

 Vg2

 Vg3

 

ELEKTRO møter på skolen etter denne planen: 

Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1

FRI

Vg2

Vg1

Vg2

Vg1

2

Vg2

Vg1

Vg2

Vg1

Vg2

 

HO-elevene følger denne planen for undervisning på skolen: 

Uke  

 Mandag 

 Tirsdag 

 Onsdag 

 Torsdag 

 Fredag 

 1

 FRI

 Vg1

 Vg2

 

 Vg1

 2

 Vg1

 Vg2

 Vg3

 Vg1