God sommerferie!

God sommer!

Ullern videregående skole er betjent fram til fredag 10.juli og åpner igjen fra mandag 3.august. Se vår kontaktinformasjon.  

I juli vil elever få beskjed om skoleplass. Skolen kan dessverre ikke svare på spørsmål om inntaket. Alle spørsmål om skoleplass går via Inntakskontoret i Utdanningsetaten: 

Inntakskontoret

Telefon: 23 05 10 02
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Besøksadresse
Grensesvingen 6

Postadresse
Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Åpningstider
Mandag - onsdag: kl. 12:00 - 15:00
Torsdag: kl. 12:00 - 16:00
Fredag: kl. 12:00 – 14:00 (juli og august kl. 12:00-15:00)
Telefontid i åpningstiden.