Forsert løp i matte og engelsk

Fagvalg for vg1 ST og MK

Ullern vgs. tilbyr 10. klassinger ved Ris, Øraker, Hovseter, Midtstuen og Bjørnsletta å følge matematikk eller engelsk på Ullern. Tilbudet får du gjennom faglærer/rådgiver ved din ungdomsskole. Som elev vil du da ha kurset som 1. klassinger på videregående har, tilsvarende fem timer i uka. Ofte brukes timer fra valgfag eller utdanningsvalg på ungdomsskolen til dette. For å velge å forsere anbefaler vi ekstra motivasjon for faget, god arbeidskapasitet og sterke faglige resultater.

En fast lærer har undervisningen på Ullern, der læreren også jobber til vanlig, og du kommer i klasse med andre ungdomsskoleelever, som også har valgt forsert løp i matematikk eller engelsk.

I matematikk kan du som Vg1-elev hos oss ta realfaglig matematikk (R1), som er kurs for Vg2 på videregående. Videre kan du som Vg2-elev fortsette med R2, og da fullføre øverste nivå i matematikk.

Se læreplan i matematikk

I engelsk kan du ta internasjonal engelsk som Vg1-elev, så videre samfunnsfaglig engelsk eller engelskspråklig kultur og litteratur på øverste nivå på Vg2.

Se læreplan i engelsk

Ullern har gode tradisjoner for forsert løp. Mange elever har fullført og bestått med gode faglige resultater hos oss. Vi er glade for å kunne tilby forsert opplæring i engelsk og matematikk, for ungdomsskoleelever. Vi har verdifull innsikt i hva dette vil innebære, og vi har dyktige og erfarne lærere som legger opp gode løp for elevene her.

Presentasjon, orienteringsmøte om forsert løp (07.05.19)