Fagvalg for vg1-elever 2018

Lykke til!

Velkommen som 1. klassing på Ullern vgs! Her kan du se postkortet vi sender til deg, som har fått plass hos oss. Du som skal begynne på Studiespesialisering (ST) eller Medier og kommunikasjon, studieforberedende løp (MK), må sette deg inn i valg av fremmedspråk og matematikk:

Fremmedspråk og forsert løp

Før skolestart ønsker vi å orientere deg om valg av fremmedspråk (tysk, fransk og spansk) og eventuelt forsert løp (engelsk og matematikk). Du får nærmere informasjon og gjør selve valget via denne lenken. 

Svarfrist er 15. august. Send melding til mobil 941 62 609 eller 99267798 dersom du har spørsmål.

Vi tar forbehold om at lav interesse for språkkurs på nivå 1, kan gjøre at kurs her ikke blir igangsatt.

I Osloskolen samarbeider vi om tilbud i små språkfag. Du velger enten dette eller fremmedspråk på Ullern. Se mer informasjon her.   (Informasjonen vil bli oppdatert) Påmelding til cathrine.huglen@ude.oslo.kommune.no senest 23. august.

Matematikk

Du velger mellom praktisk (P) eller teoretisk (T) matematikk innen 15.august.

Les mer om valg av matematikkurs her!