Fagkonferanser: Booking av samtaletid

God faglig dialog

Fagkonferanser:  Vi ønsker foresatte og elever velkommen til samtale med faglærere. Dialog om læring og underveisvurdering er fokus for samtalene. Vi oppfordrer elever til å delta i samtalen sammen med sine foresatte. 

  • VG1: Mandag 11.november kl 17-20
  • VG2: Torsdag 14.november kl 17-20

På forhånd må en avtale møtetid med lærere via et elektronisk system for dette. Se under for nærmere beskrivelse av hvordan booking skjer og merk tidspunkt.

Vi har satt av 10 minutt til hver samtale. Viser det seg å bli knapp tid, må dere avtale ny tid senere eller holde dialog over e-post. Er læreren dere ønsker å snakke med fullbooka, eller dere ikke har anledning til å komme denne kvelden, oppfordrer vi om å sende e-post ved behov for kontakt. En kan dessverre ikke regne med konferansetid ved en senere anledning dette skoleåret. Mailadresser er å finne på skolens hjemmeside 

Rådgivere: 

Ønsker dere å snakke med rådgiver denne kvelden, tar dere på forhånd kontakt over mail. Oversikt over rådgivere og deres ansvarsområder:

  • VG1: Salima Elkadi 
  • VG2: Guro Nakken 
  • (Vg3: Brigitte Heim)
  • Yrkes- og utdanningsrådgivning: Cathrine Huglen
  • Rådgivingsteam: Leder Jørgen Aanderaa

Hvordan booke samtaletid

Foresatte vil få tilsendt en SMS med påloggingsinfo når vi åpner for booking. For å motta SMS må du som foresatt være registrert med mobilnummer i skolen sine systemer.

Tidsrom for booking

VG1 fom. tirsdag 29. oktober kl 10.00 tom. tirsdag 5. november kl 15.00.

VG2 fom. torsdag 31. oktober kl 10.00 tom. torsdag 7. november kl 15.00.

Avdelingsledere tar imot ved inngang 2B og kan svare på spørsmål under fagkonferansene. 

Vi snakkes!