Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir viktige svar

Sett deg inn i hva Elevundersøkelsen er og hva den skal brukes til. 

Vi gjennomfører undersøkelsen i kontaktlærertid mandag 22.11. Svarene vi får gir viktig informasjon, som gjør at vi kan få til best mulig læring og fortsette arbeidet med å skape et godt og trygt skolemiljø.