Elevundersøkelsen 2019

Veiledning underveis

I arbeidet med å sikre et godt skolemiljø og solid undervisning er resultatene fra Elevundersøkelsen viktige. Vi får vite mer om hvordan elevene opplever skolehverdagen sin og hva slags bevissthet de har om egen læring. For foresatte: Informasjon om Elevundersøkelsen 2019.pdf