Den nakne ungdomskulturen

Ullern vgs

Tema for møtet er "Den nakne ungdomskulturen"

Vi møter journalister fra Aftenposten og Oslopolitiet, som forteller om:

- Deling av bilder på sosiale medier blant ungdom og følgene det kan få

- Rykter og stempling av gutter og jenter

- Samtaler og nettverk for ungdom og deres familier

Journalistene Anette Aasheim og Øyvind Nordli jobber i Aftenposten og har skrevet en dokumentarserie i A-magasinet om hvilke følger deling av bilder på sosiale medier kan få for ungdom.  to år har journalistene gransket dommer og snakket med ungdommer, foreldre, politi, advokater, helsesøstre og lærere. Journalistene holder en introduksjon der de forteller det unike innblikket de har fått i deler av en utbredt ungdomskultur

få foreløpig vet lite om.De vil snakke om "horestempling" og om en seksualisert ungdomskultur.

Johan Benitez fra forebyggende avdeling ved Majorstua Politistasjon

kommer for å snakke om politiets syn på ungdomskulturer i Oslo .

SALTO-koordinator Sara Kløverød Adolphson vil si noe om

tiltak og nettverk i Ullern bydel.

Det blir anledning til å stille spørsmål til journalistene og til politiet.

Velkommen til temakveld for foreldre torsdag 8. februar kl. 18.00 i auditorium Kaare Norum, inngang 2B