Avslutning for avgangselever

Avslutning med fotografering, finstas, roser og koronaavstand

Ullern vgs ønsker avgangselever og foresatte velkommen til avslutninger onsdag 16. juni og torsdag 17. juni. Vi har nå besluttet å invitere en og en klasse med foresatte. Legg merke til ny oppsatt tid.

Både i fjor og i år har vi fått tilbakemeldinger fra elevene våre om at de vil å ha med foresatte på avslutning, da dette er en dag elevene og skolen ønsker å dele med elevenes viktigste heiagjeng.

Hver elev har mulighet til å ha med inntil to gjester. Eleven får melding fra skolen med påmeldingslenke, der eleven selv registrerer sine gjester.

 

Onsdag 16. juni

14.00 - 14.45            3APO og  APOVOKS

15.15. - 16.00           HOAB

16.30 – 17.15           3STC

17.45 – 18.30           3STB

19.00 – 19.45           3MK

 

Torsdag 17. juni

14.00 – 14.45           2DEA, 2 ELA

15.15 – 16.00           3STD

16.30 – 17.15           3STA

17.45 – 18.30           3STF

19.00 – 19.45           3STE

 

 Velkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både i fjor og i år har vi fått tilbakemeldinger fra elevene våre om at de vil å ha med foresatte på avslutning, da dette er en dag elevene og skolen ønsker å dele med elevenes viktigste heiagjeng. Ullern vgsvgs har et stort håp om at vi 10. juni får beskjed at vi kan samle 200 stk i arrangementer med faste sitteplasser.

Vi har laget to ulike scenarioer for avslutning. Vi håper at det blir tillatt med opp til 200 stk i juni og vil i så fall gjennomføre plan A. Hvis det ikke åpnes opp vil vi prioritere at elevene får en fin avslutning med klassen sin og inviterer elevene fra en og en klasse til avslutning med vitnemålsutdelingvitnemålsutdeling:

Plan A (Hvis det åpnes for 200 deltakere):

Avslutning med to klasser av gangen med foresatte.

16. juni 2021  

Kl. 15.00 – 17.00 (2 klasser) - 3STC og 3HOAB

17.30 –19.30 (2 klasser) - 3STB og 3MK

17. juni 2021

Kl. 12.30-14.30 (2 klasser) 2DEA,2ELA, 3APO og APOVOKS

Kl. 15.00 –17.00 (2 klasser) 3STDog 3STA

Kl. 17.30 –19.30 (2 klasser) 3STEog 3STF

 

Plan B (Hvis det ikke åpnes for 200 deltakere):

Det er begrenset til en og en klasse av gangen. Kun elever.

16. juni 2021

15.00 -15.45            3APO og  APOVOKS

16.00 -16.45            3HOAB

17.00-17.45             3STC

18.00-19.45             3STB

20.00 - 21.00           3MK

17. juni 2021

15.00 - 15.45         2DEA, 2 ELA

16.00 -16.45          3STA

17.00 - 17.45         3STD

18.00 - 18.45         3STF

19.00 - 19.45         3STE

Velkommen!