Av fri vilje

Faglærer Knut Eggen og bronsevinner i filosofi-NM Markus Kreutzer

Å skrive på engelsk stopper ikke en som synes det er viktig å tenke selv og ta egne valg. I fjor hadde Markus et inspirerende møte med filosofien, tenkningens historie og faglærer Knut Eggen. Så inspirert at Markus insisterer på at Knut er med på bildet i denne saken!

Faglærer Knut Eggen og bronsevinner i filosofi-NM Markus Kreutzer i filosofisk samtale  Eggen og Kreutzer i filosofisk samtale om menneskets frie vilje

Knut har oppfordret Markus til å delta i filosofi-NM, og Markus har tenkt at det kunne være en fin utfordring. For å løse oppgaven har han tatt utgangspunkt i fagfelt han kjenner; historie, religion og evnen til å bruke hodet. Filosofi-NM er todelt. Først har deltakerne en faglig fordypningsdag, der særlig et foredrag om hvorfor mennesker hjelper hverandre vekker interesse. Dagen etter besvarer Markus en av fire essayoppgaver i en fire timers skriveøkt. Ti besvarelser går videre og blir bedømt av en filosofisk jury i Bergen. Rett før påske er det klart: Bronsemedalje! Markus har skrevet et essay, som utmerker seg ved at spørsmålet er "satt inn i en historisk og religiøs kontekst, som gir en selvstendig og spennende innfallsvinkel", ifølge fagjuryen.

Essayet med tittelen "Free will: A Coherent Work on the Matter" er konstruert ut fra en tenkt situasjon, der en mann skyter en annen. På veien videre problematiserer teksten rundt betydningen av spørsmålet vedrørende fri vilje, og hva som får en person til å gjøre en bestemt handling i en gitt situasjon. Markus Kreutzer konkluderer med at spørsmålet om fri vilje er betinget av hvilke erfaringer et menneske har gjort seg så langt i livet, og hvem man er. Juryen sier det slik: "Spørsmålet om fri vilje knyttes opp mot identitet og selvets natur"

Den frie vilje eller menneskets valg, basert på tidligere erfaringer, kan illustreres gjennom et annet eksempel: - Jeg kan la være å ta heisen. Det kan skje av min frie vilje, men det kan også være fordi jeg en gang satt fast i heisen da jeg var liten, forklarer Markus. Er den frie viljen da reell? Det er det jeg har prøvd å finne ut av. 

Etter at det siste året på videregående skole snart er over, skal Markus i militæret. - Deretter blir det nok Trondheim og Ind.øk på NTNU, der målet er å studere industriell produksjon og økonomi for å bli sivilingeniør.


Markus løfter blikket og tenker høyt. - Det finnes tre mennesketyper:

1.       De som får noe til å skje

2.       De som beskriver hva som nettopp skjedde

3.       De som lurer på hva i huleste det var som skjedde

-          Jeg har tenkt å bli en som får noe til å skje. Og da er evnen til å bruke hodet viktig!

Det kan vi faktisk tro på – og vi antar at det skjer fordi han vil det selv.