Hovedseksjon

Åpen dag på TL

plakat som ønsker velkommen til tilrettelagt avdeling

Ullern videregående skole arrangerer Åpen dag for elever som skal søke inntak med fortrinnsrett (STUSP1HTA1) tirsdag 13. desember og torsdag 15. desember kl
10.00-11.30. Her vil dere få presentasjon av skolens spesialpedagogiske tilbud og
omvisning på avdelingen.


Avdelingen for tilrettelagt opplæring har tilbud innen Arbeidslivstrening. Tilbudet er
beregnet for elever med sammensatte funksjonshemminger og generelle lærevansker,
og som er tiltenkt tilrettelagt arbeid (VTA og OTA) etter endt videregående skole.
Elevene får opplæring etter sakkyndig vurdering med IOP i alle fag. Opplæringen
foregår i grupper på fem til seks elever.

Kontaktperson: Avdelingsleder Cathrine Huglen cathrine.huglen@osloskolen.no