Vg3: Infomøte om sluttvurdering, eksamen og russetid