Heldagsprøver

1ST/1MK: Engelsk

1HO: Matematikk

1EL: Eget opplegg

 

2ST/2MK: Fremmedspråk

2HO: Matematikk

1ELA/2DEA: Eget opplegg 

 

3ST/3MK/3HO: Norsk