Fagkonferanse vg1

Ma. 11.11.

17:0020:00

Fagkonferanse: Elever og foresatte på vg1 er i dialog med faglærere om elevens utvikling i de ulike fagene. Målet er å gi underveisvurdering og framovermelding for første termin.