Klage på karakterer

Rutiner for klagesaker.pdf

Klage på eksamen - brevmal.pdf

Klage på standpunkt - brevmal.pdf 

 

Klagefrister våren 2017: 

 

Offentliggjøring av resultater:

Eksamenskarakterer  blir gjort kjent for alle vg3-elever 18. juni.

Merk at melding om eksamensreslutat kommer via Samordna opptak på SMS. Logg inn med MinID.

Elever med morsmålseksamen får kjennskap til eksamenskarakter 19.juni

Elever på vg1 og vg2 får tilgang til eksamens- og standpunktkarakterer 19.juni

 

 

Klagefrister skriftlig eksamen :

Hurtigklagefrist - for elever som søker samordna opptak:  Tirsdag 20.06 kl 09.00

Ordinær klagefrist (vg3):  28.juni kl 12.00

Ordinær klagefrist vg1 og vg2: 29.juni kl. 12.00

MERK: Ta kontakt med faglærer hvis du vurderer å klage på eksamenkarakter

Klagefrister standpunktkarakterer:

Hurtigklager vg3,  for elever som søker samordna opptak:  Onsdag 14.juni kl 12.00

Ordinære klager vg3:  14.juni kl 12.00

Klagefrist vg1 og vg2:  29.juni kl 12.00

 

MERK: Eventuell klage på eksamens- eller standpunktkarakter MÅ framsettes skriftlig med signatur og leveres kontoret innen klagefristens utløp. (Bruk malene øverst i denne artikkelen. Klage kan ikke sendes på mail)

Vi gjør oppmerksom på at klagebehandlingstiden på ordinære standpunktklager er ganske lang. Mange svar fra Klagenemnda foreligger ikke før i oktober. Skolen tar kontakt når svar på klage foreligger. 

 

Les mer om klagebehandling i Oslo kommune:

Eksamenskarakter

Standpunktkarakter