Klage på karakterer

Rutiner for klagesaker.pdf

Klage på eksamen - brevmal.pdf

Klage på standpunkt - brevmal.pdf 

 

Klagefrister våren 2018: 

 

Offentliggjøring av resultater:

Eksamenskarakterer  blir gjort kjent for vg3-elever 19. juni.

Merk at melding om eksamensreslutat kommer via Samordna opptak på SMS. Logg inn med MinID.

Elever med norsk/morsmålseksamen får kjennskap til eksamenskarakter 20.juni

Elever på vg1 og vg2 får tilgang til eksamens- og standpunktkarakterer 19.juni

 

Klagefrister skriftlig eksamen :

Hurtigklage for elever på vg3 som søker samordna opptak er mandag 25. juni kl. 12.00

Ordinær klagefrist er fredag 29. juni kl. 12.00

Ordinær klagefrist vg1 og vg2: 29.juni kl. 12.00

MERK: Ta kontakt med faglærer hvis du vurderer å klage på eksamenkarakter

 

Klagefrister standpunktkarakterer:

Vg3: Standpunktkarakterer gjøres kjent via ITS fredag 8.juni

Hurtigklagefrist for elever på vg3 som søker samordna opptak: tirsdag 12. juni kl. 12.00

Ordinær klagefrist elever vg3: mandag 18. juni kl. 12.00

Hurtigklagene blir behandlet i slutten av uke 26

 

MERK: Eventuell klage på eksamens- eller standpunktkarakter MÅ framsettes skriftlig med signatur og leveres kontoret innen klagefristens utløp. (Bruk malene øverst i denne artikkelen. Klage kan ikke sendes på mail) Vi gjør oppmerksom på at klagebehandlingstiden på ordinære standpunktklager er ganske lang. Mange svar fra Klagenemnda foreligger ikke før i oktober. Skolen tar kontakt når svar på klage foreligger.  

 

Les mer om klagebehandling i Oslo kommune:

Eksamenskarakter

Standpunktkarakter