Eksamen og heldagsprøver

Lese til prøve

Eksamen er sluttvurdering og kan være skriftlig, muntlig eller praktisk. Det er viktig at du er godt forberedt til eksamenssituasjonen, slik at du får vist sluttkompetansen din i faget best mulig.

Sett deg grundig inn i eksamensdatoer, eksamensreglement og hvordan du forbereder deg til skriftlig eksamen:

Oversikt over eksamensperioden våren 2018    (09.02.18)

Eksamensreglement

Manual: Godt forberedt til skriftlig eksamen

Hjelpemidler under eksamen

Sentral eksamensinformasjon for Osloskolen

Lykke til!